Om bygget

Bygglovet är klart 🙂 tog enbart 11 månader och 10 dagar!

Återstår tekniskt samråd samt start besked.-Nu har startbeskedet beviljats tog ytterligare ett år.

Byggnadsnämnden i Enköping är ambitiös utöver det vanliga nya modeordet är Certifierad Tillgänglighetskonsult.

Allt som allt tog det drygt två år för alla tillstånd:-)

Byggstart beräknad nu till 2018 samt klart Hotell juni 2019

Nu kör vi!